Konkurs fotograficzno - literacki

 

A gdyby tak działać wspólnie i osiągnąć sukces?

CIS daje taką możliwość! W ramach projektu jest organizowany konkurs fotograficzno-literacki pod tytułem (czyli hashtagiem :) ) #Sąsiadtakbardzodobry.

Jesteś kreatywny i masz super pomysłowych znajomych, a do tego działasz w organizacji szkolnej?

Ten konkurs jest właśnie dla Was!

Głównym celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do spędzenia wolnego czasu razem, by stworzyć wspólną wizję „sąsiada”. Ważne jest to, że łącząc się można osiągnąć sukces.

Kto może wziąć udział w konkursie? Grupy uczniowskie, grupy nieformalne, organizacje i inne wspólnoty. Chodzi o to, by na jeden końcowy efekt... zapracowało kilka osób.

Zasady są bardzo proste! Każdy ma wizję sąsiada? Wystarczy połączyć te różne wizję w jedną i przedstawić ją w oryginalny sposób. Jak? Może to być jedno zdjęcie lub kolaż. Jesteś mistrzem słowa? Opisz to! Pamiętajcie, że ogranicza Was tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. W konkursie będą oceniane podejście i kreatywność.

Nagrodą będzie wejściówka dla grupy na spędzenie czasu wspólnie w jednej z rozrywkowych placówek Lublina.  Regulamin
 1. Organizatorem Konkursu Fotograficzno-literackiego #Sąsiad tak bardzo dobry jest Fundacja Sempre a Frente. Konkurs realizowany jest w ramach prowadzenia Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich, przy wsparciu Biura Partycypacji Społecznej.
 2. Cele konkursu to:
 • promowanie aktywności i rozwój kreatywności wśród młodzieży gimnazjalnej
  i ponadgimnazjalnej,
 • podkreślenie istotności zrzeszania się i wspólnej pracy w celu osiągnięcia sukcesu,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,
 • zwrócenie uwagi na postrzeganie zasad partycypacji i życzliwych zachowań sąsiedzkich.
 1. Zasady konkursu:
  1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie wspólnoty szkolne, których liczba uczestników wynosi od 3 do 5 uczniów (mogą to być np. samorządy uczniowskie, kółka teatralne lub wolontariackie, czy nieformalne grupy uczniowskie). Każda grupa ponadto musi posiadać opiekuna (wychowawca, nauczyciel).
  2. Każda grupa wysyła zdjęcie, które ukazuje humorystyczną sytuację nawiązującą do sąsiedztwa oraz krótki opis do zdjęcia w formie utworu literackiego, wraz z tytułem.
  3. Każda grupa może nadesłać tylko jedną pracę (czyli zdjęcie oraz opis).
  4. Prace muszą być autorskie (nie mogą być kopiowane z Internetu lub innych źródeł).
  5. Prace nie mogą zawierać treści wulgarnych.
  6. Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e - mail: biuro@sempre.org.pl oraz pocztą lub dostarczyć osobiście do biura Fundacji Sempre a Frente (adres: Lubartowska 24, 20-085 Lublin)
  7. Zastrzeżenia co do prac wysyłanych drogą elektroniczną:
- Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
- Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
- Utwór literacki musi posiadać minimum 200 wyrazów oraz musi być zapisany w formie PDF.
- Pracę zatytułowane „Konkurs fotograficzno-literacki #Sąsiad tak bardzo dobry” prosimy wysyłać na powyższy adres e-mail. W treści wiadomości prosimy umieścić nazwę oraz skład grupy, imię i nazwisko opiekuna grupy, szkołę oraz telefon kontaktowy.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej zgody na udział oraz na prezentację wizerunku w konkursie (zgody dotyczą uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia), którą należy przesłać pocztą na adres biura Fundacji lub dostarczyć osobiście.
 2. Poprzez nadesłanie prac na Konkurs pełnoletni uczestnik zgadza się na prezentację pracy konkursowej oraz swojego wizerunku na portalach społecznościowych i na wystawie w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac na portalach społecznościowych.
 4. Konkurs rozpoczyna się 11 września 2017 roku.
 5. Termin nadesłania prac mija 20 grudnia 2017 roku o godzinie 18:00.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja prac odbędzie się 21 grudnia 2017 roku w biurze Fundacji Sempre a Frente przy ul. Lubartowskiej 24.
 7. Wszyscy uczestnicy konkursu zaproszeni są na wyżej wymienione wydarzenie, którego szczegółowe informacje zostaną podane w grudniu 2017 roku.
 8. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury, które jest powoływane przez organizatora.
 9. Jury dokonuje oceny prac biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.
 10. Nagrody:
Organizator przewiduje następujące nagrody:
 • Za zajęcie I miejsca – voucher dla całej grupy wraz z opiekunem na: godziną zabawę w parku trampolin Mania Skakania, na godzinną grę w kręgle w Masters Lublin oraz na wejście do kompleksu basenów i saun w Spa Orkana
 • Za zajęcie II miejsca – voucher dla całej grupy wraz z opiekunem na: godziną zabawę w parku trampolin Mania Skakania oraz na godzinną grę w kręgle w Masters Lublin
 • Za zajęcie III miejsca – voucher dla całej grupy wraz z opiekunem na godzinną grę
  w kręgle w Masters Lublin
 1. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: